Akira

享受夏日時令水果 減肥都食得!

享受夏日時令水果 減肥都食得!

By

減肥時戒食鹽份和糖份是基本規矩,而糖份分為很多種,果糖是其中一樣最常見的糖份,不少人減肥時會一拼把水果戒掉,以免吸入果糖。不過唔...